Freitag, 13. Juni 2014

"Hoe krijg ik meer geloof?"

"Hoe krijg ik meer geloof?" : Toewijding aan Joh 15:1-11

Devotionele ook te horen: http://www.mediafire.com/listen/kd0r1rruycn148v/Andacht13JuniFreitag2014Joh15.mp3
Welkom, de kerk van Christus! Onze begin en onze hulp is in de naam van de Heer van hemel en aarde! De federale overheid houdt en loyaliteit. Eeuwig!


Oplossing en instructie tekst zijn:

 vrijdag 2014/06/13
 Houd mij, o God; want ik vertrouw op u.
Psalm 16.1 Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de Farao dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden.  
Hebreeën 11:23

 

Wij bidden : Laat ons horen Uw goedertierenheid in de ochtend, omdat we hope hebe on je. Tu We weten hoe we moeten gaan. Kund aan ons de goede weg. Doe ons weten hoe we moeten gaan. Omdat we naar je verlangd.


De wijnstok en de ranken

1  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
2  Elke rank aan mij die geen vrucht draagt ​​neemt Hij weg; maar al wie vrucht draagt ​​snoeit hij om het dragen meer vrucht.
3  Gij zijt nu rein. rond het woord, dat Ik tot u gesproken heb
4  Blijft in Mij, en Ik [verblijf] in u! Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, zo gij in Mij.
5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, die draagt ​​veel vrucht; want zonder Mij 1 kunt gij niets doen.
6  Als iemand niet in Mij blijft, die is buiten geworpen als de rank en verdort; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en ze verbranden.
7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo zult gij vragen wat gij wilt, en het zal geschieden tot.
8  Dit is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt ​​en uitgegroeid tot mijn discipelen.
9  Zoals de Vader houdt van mij, dus ik heb u liefgehad; blijft in mijn liefde!
10  Indien gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde am.
11  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld zij.
http://www.avocadostore.de/products/11118-kaufladen-slash-kaufmannsladen-slash-toy-shop-slash-german-design-wendelstein-werkstaetten?gclid=CjgKEAjwn-WcBRD61NHM-uqDrm4SJADrP4tPmoW_EvcHixePK1ZHHQnclxk1neyUwbQqOBnsj3RhrfD_BwE
Mijn adviseur wil hotel of winkel met mij spielen.Einige voorbereidingen-ready. Ze gaf me uit het spel geld, de mini winkelmandje. Hier gaan we! Ik heb mijn verklaring als het stuk is, welke rol ik heb is gereedschap (play money, winkelwagen) en verklaard Spielregeln.Alles ik zo bij voorbaat!
Maar nu moet ik niet alleen
obfläschig snel door mijn tijd met haar. Ze wil een dergelijke diepte te spelen, alsof
de hele wereld draait om dit zonder idee van een einde! Beste Voordat ze in slaap valt van vermoeidheid! In ieder geval, mijn presentatie is deze uitdrukking.
Laat me tijden beginnen in:

Lukas 6 : 43 Want er is geen goede boom slechte vruchten dragen, en geen slechte boom goede vruchten dragen.

Dus als we geen vrucht dragen, dan zijn we echt winstgevend niets meer goed! Zonder fruit, we zijn nutteloos.,)

W :-) dus kwamen we. Op de boom, de wijnstok het? Eerste: (, wij zijn de vrucht van zijn kruis van Zijn Geest?)


Romeinen: 2 4 Of heb je de rijkdom van zijn G veracht u t e, verdraagzaamheid en geduld? Weet je niet dat God leidt u naar kwaliteit bekering leidt? - By the way: Niet uw boete begeleid je de goedheid van God. De goedheid van God leidt tot bekering!

Hoe zijn we Rebezweige in Gods wijnstok?
Nu is het een geënte of voortgekomen uit de stam / wijnstok ontsproten. Getuige!

De tekst in het evangelie van Johannes wordt dit al voor : Verf 2 Elke rank a a
m i r "
Ik hou ervan in de Schrift te lezen dat ik ben absoluut Kan conversie.
En alleen zijn vriendelijkheid heeft me tot het.
Voor nu echter, na Fr u ch t vragen! Er zal worden gevraagd of de voedingsstoffen door je heen stroomt. Of is het jouw beurt, en hoe het uw beurt! Er wordt niet gevraagd of je een christen bent. Uw omgeving dat zou vragen. misschien u zich afvraagt ​​dus in momenten van zwakte!John: 15 3 Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. - Duitse Bijbel Fr u ch t:  Galaten 5 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. - Duitse Bijbel

Het fruit is afkomstig van de stroom van voedingsstoffen door je heen door, want je bent verbonden met de stam. , de vraag om te weten ons " hoe krijg ik meer geloven? "

Maar Jezus vraagt: hoe is o je hebt geen n s geloof n ?

We moeten niet zo te werken moeten we geloven, maar het geloof actief zijn.

En de effectiviteit is afkomstig van de verbinding met de wijnstok, van jezelf te houden
By the way, het doel is niet vrucht bekeerlingen voort te brengen. En als ze dat deden, zo zet hen tot mijn discipelen, niet voor christenen. Irriterend door je verbinding met de auteur en finisher, door de wijn-proof, verbonden met de wijnstok, met het fruit ... irritant als d hrough tot jaloezie dat je fruit, de anderen vinden de goedheid van God, voor de verbinding, want het is de zie de resultaten! Fruit!
Voor hem, Christus in mij, want ik weet niet hoe lang dit is
, zoals ik ben, maar mijn verwachting toont
Zijn liefde, zijn geloof Zijn / My. worden met Hem gekruisigd
is True van Christus in ons de hoop der heerlijkheid
Pas nu is blijkbaar wat zo lang verborgen
en blijft een mysterie voor de meeste mensen
we praten over het doel dat niemand weet, want gevangen
van hem komt gij in Mij, en Ik hem u. Christus-werkelijkheid
Vertrek en aankomst, wijnstok en wijn Gaertner
Eerste mens en God als gelijke.
Connective en Spacers. Rechter en Redder
eeuwige criteria zijn in ruimte en tijd!
_ ------------------------------------------ _ ------ -----------------
Ten eerste, een kreet aanvankelijk de hoop
iemand daar dat ik belangrijk?
Dan zwijgen in mijn hart kloppen
De enige rechtvaardige geeft me zijn gevoel
De uitdrukking van zijn aard om mijn vruchten zijn
Omdat in hem en hij in mij
is met minder succes het
De manier waarop je bent nog steeds de enige vuur je.
Jezus geeft als doel om u iets
Goes aan de doelstellingen van het verleden van de vader
, maar zijn geest waar te nemen
zoals hij is ook behoort te zijn door hem.
--- _ - _ ------------------------------------------- ------
Niemand heeft dat hij het ​​genomen.
Vinzer De rammen de wijnstok, het kruis " Doe het ook voor mij " zulk een gebed, dit soort smeekbeden , antwoordde hij allemaal. Er is een aflossingsvrije periode!

Einde van alle illusies, "hoe kan ik zoeken en leer? Wie was niet op de rand. Klaar
om de vrome eigen wonden te sluiten.
's is geen tijd om te spelen!
 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij v i el brengen fruit
en uitgegroeid tot mijn discipelen. Luister naar zijn stem vandaag!
 Blijft in mijn liefde! - Net als Mij de Vader lief,
ik hou van je, dus ik hou van je, dus ik hou van je!
--- _ - _ ------------------------------------------- ------
Luister, broeders en zusters het niet laten inch
geestelijke spier man nooit het doel bereikt
Wie voert zware lasten op de factuur.
De kroon is de vrucht en Zijn last is licht u
Zijn Woord reinigt, s o begint daar. verliefd verkozen. Niet van jou. Ik st dit woord al van jou? Genoeg gepraat, gelezen in de Schriften, carrière zelfs dit schepsel! Dan weet je dat hij zich echt gaat wijnstok te zijn!
Het woord 'gebed' in het Nederlands heeft niet het belang
"Denk aan het" "herinnering" of "denken!"
"Lift devotie" betekent iets in het beeld, als een moeder voor haar kind
heeft op haar schoot en heel Scharnier toepassing, aandacht schmusst.
Als deze verbinding in je leven, je gaat om ze te gebruiken. Wat voor? Voor knuffelen met Jezus Christus  Hoe ? In het Zijn genade , Hij alleen geschapen dit verband , prees wil zeggen , Hij alleen geschapen alles ,! Vorrauschauendes zichzelf uitlijnen naar Hem alleen! Zo blijven we in Hem!
Praktisch: wat kan ik doen ? Niets! Hij heeft alles gedaan!

Wat kan ik nog te dragen ? Niets! Anders, de eer zou niet Hem alleen te hebben!

De vruchten afkomstig van de verbinding! De gepresenteerde het hier! Niet voordat u gevraagd

keer daarna, want dood in overtredingen, zonden kan niet dood zijn, behalve in

Overtreding en zonde. hij eerst hield van je!

Wat blijft ? toewijding lift op de wijnstok , op de Jezus Christus , de u

Vine is . je uit naar je d # liep, dat is het jouw beurt! Deze hoeft u slechts een ding : hem !


Mit Ihm , als meine Verbindung , darf alles passieren , alles getan werden in
Gelassenheit ! Mit Ihm , an Ihm , in Ihm und Er in mir - werden mir mehr und mehr
Seine Gebote bekannt ! Mir wird offenbar , in meiner Beziehung , beim Bibeellesen ,
In der Gemeinschaft seiner Heiligen und Berufenen Heiligen en de , die is om Jezus te houden ,
de ik zonder hem , niets hebben , niets te doen kan , niets am !
Reflectie : je bent niet onderworpen aan hem veranderen als u volgens zijn
vragen krachten voor geschenken. En zal u niet permanent af te blijven,
als Jezus Christus is een empirische waarde. Dit is de snelle manier waarop je gaat om zijn
vriendelijkheid die u leidde tot bekering, berouw, een mogelijkheid dat je
kan opdrogen.
Je zal niet liefhebben zoals Hij liefheeft. Je hoeft niet uit te kijken,
zoals Hij is verheugd over, en wat Hij zegt. Leven niet door Hem!

Een verbinding die nog kent zijn eigen manier van het leven te maken met God,
is geen verband te zijn, maar zelf gekozen Fromm!

Christen zijn, wijnstok zijn grooms voort uit de wijnstok 

en wordt gebruikt door landlieden i nitiiert.

Omdat Jezus Christus is de ware wijnstok, en zijn Vader is de landman. -
By the way: Johannes de Doper zegt niet: "Ik nodig om te groeien '..
" maar ".   en als ze dat deed groeien dan moet Hij verhogen "
kunnen groeien in de kennis van God en worden versterkt met alle macht naar zijn heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap Kolossenzen 1:11
Efeze 4 15 Lassetuns maar de waarheid in liefde, kan groeien in alle dingen aan hem die het hoofd is, in Christus,
    A M E N_ ---------- _ -- _ ---- _ --------- __ ----------------------------------------- _ ------ _ ------------ _--- !x
Gebedstijd
Song: Hart en hart samen verenigd:
Laten wij verenigd zijn, / als je met de Vader,
hier hebben / op deze aarde is niet een afzonderlijk lid meer.
En alleen door uw brander / nemen ons licht te schijnen,
dus de wereld zal weten / dat wij Uw discipelen waren.
Blessing : "Moge de Heer ons zegenen en ons, de Heer doe zijn aangezicht over ons lichten, was de Heer ons genadig!" de Heer aangezicht lichten op ons gezicht en HE schenk ons zijn vrede "AMEN

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen